Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

9 lutego 2015 10:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

UCHWAŁA NR 39/2014

UCHWAŁA NR 39/2014

ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2014r.

w sprawie powołania komisji do odbioru kompleksowej inspekcji, nadzoru nad pracami geodezyjno – kartograficznymi w ramach projektu "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko - pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej oraz wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej.

Na podstawie § 19 pkt. 10 statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz § 7 ust. 1 umowy z dnia 15.07.2014r.

uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołać Komisję do odbioru kompleksowej inspekcji, nadzoru nad pracami geodezyjno – kartograficznymi w ramach projektu "Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko - pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej", w składzie:

1.Jarosław Kaszewski - przewodniczący

2.Monika Cierpisz – zastępca przewodniczącego

3.Leszek Tracki – członek

4.Szymon Kozłowski – sekretarz

§ 2. Ustala się termin odbioru na dzień 03.10.2014 r. o godzinie 12.00 Miejsce spotkania – Starostwo Powiatowe w Żninie, ul. Potockiego 1, pokój nr 32.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Logowanie