Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 września 2017 10:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr 73/2017

UCHWAŁA NR 73/2017

ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie przedstawienia Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego za I półrocze 2017 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Logowanie