Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 sierpnia 2018 09:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała NR 85/2018

UCHWAŁA NR 85/2018

ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie przedstawienia Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego za I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Logowanie