Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 lipca 2019 09:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR 97/2019

UCHWAŁA NR 97/2019

ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO

z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie przedstawienia Zgromadzeniu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informacji o przebiegu wykonania budżetu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Logowanie